Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Lucrări pe secţiuni

Comitete

Room 1-323

25 May 2018
12.30 – 14.00,
15.00 – 17.00

Moderators:        Tatiana Sestacova 
                              Pavel Nistiriuc
  1. AN OVERVIEW OF CYBERSECURITY IN THE HEALTHCARE SECTOR, Aurelian Buzdugan
  2. SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE - PILON DE BAZĂ AL SIGURANȚEI INFORMAȚIONALE, Colun Tatiana
  3. ANALYSIS OF SECURITY PROTOCOLS IN THE INFORMATION SYSTEM  Hlopeanicov Claudia
  4. COLIZIUNI ALE FUNCȚIEI DE DISPERSIE SHA-1 ÎN MECANISMUL DE SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ,  Malcoci Viorel


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2019
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional