Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Scopul conferinţei

Comitete

      Scopul organizării conferinței constă în întrunirea savanților, inginerilor, producătorilor și utilizatorilor din domeniile Telecomunicațiilor, Electronicii și Informaticii privind prezentarea recentelor realizări, schimbul de experiență, stabilirea relațiilor de colaborare și integrarea activităților în cercetare, educație, producție, etc.


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2019
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional