Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2015

A V-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Taxe de participare, cazare

Comitete

 • 200 euro ( taxa include: materialele conferinţei, culegerea de lucrări, banchetul şi bufetul conferinţei, programul cultural).
 • Pentru participanţii din România şi din ţările est-europene taxa constituie 50 euro şi nu include costul programului cultural.
 • Taxa de participare urmează a fi achitată fără a fi grevată de comisioane bancare sau poştale la următorul cont bancar:

  Beneficiar: Universitatea Tehnica a Moldodovei
  Codul fiscal: 1007600001506
  Codul IBAN: Euro: MD52AG000000022512015338
  Banca beneficiara: BC Moldova Agroindbank SA fil. Chisinau Centru                                                                        
  Pentru comoditate, se acceptă achitarea taxei de participare şi în ziua înregistrării participanţilor.

 •  Cazarea este preconizată  în hotelurile Codru , Leogrand, Jolly Alon, Cosmos, Luna etc., precum şi în hotelul Universităţii Tehnice a Moldovei. Costul cazării în hotelul Universităţii constituie cca. 10-15 euro/zi. Cu costul de cazare în alte hoteluri Vă veţi documenta accesând site-ul: Hotel Chișinău

 

Moldova

 

 

FIMET SDE Team

 
Chisinau 2015
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional