Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Comitet de program

Comitete

Tighineanu Ion Președinte
Corencov Vladimir Co-Președinte
Teodorescu Horia-Nicolai Co-Președinte
Andronati Nicolae
Bolun Ion
Bostan Ion
Casian Anatolie
Cojocaru Svetlana
Culiuc Leonid
Dimitrachi Sergiu
Gaindric Constantin
Geru Ion
Gofaizen Oleg
Guțuleac Emilian
Kaptur Vadim
Lupan Oleg
Macovei Mihai
Nicolaeva Albina
Secrieru Grigore
Secrieru Nicolae
Sidorenco Anatolie
Sirkeli Vadim
Sîrbu Nicolae
Șontea Victor
Topala Pavel
Trofim Viorel
Țiuleanu Dumitru
Ursachi Veaceslav


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2019
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional