Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Domenii

Comitete

În cadrul conferinţei vor fi prezentate comunicări ce ţin de noile realizări şi perspective în următoarele domenii:

Domenii
1
Tehnologii, sisteme și rețele de telecomunicații.
2
Dispozitive şi sisteme electronice și optoelectronice.
În memoria academicianului Valeriu Canțer și a prorectorului UTM Valerian Dorogan.
3
Materiale și Componente electronice.
4
Comunicații radio și televiziune.
5
Nanotehnologii în electronică și comunicații.
6
Ştiinţa informaţiei şi calculatoarelor.
7
Microsisteme, robotică, tehnologii spațiale și astronomie aplicată.
Domeniul dedicat aniversării a 100 de ani de la fondarea Uniunii Astronomice Internaționale.
8
Dezvoltare şi testare software.
9
Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații.
10
Managementul Tehnologiilor Medicale (Workshop)
11
Management şi marketing în telecomunicaţii, electronică şi informatică.
12
Tehnologii moderne de instruire în învăţământ.


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2019
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional