Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2015

A V-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Domenii

Comitete

În cadrul conferinţei vor fi prezentate comunicări ce ţin de noile realizări şi perspective în următoarele domenii:

Domenii
1
Reţele şi tehnologii de telecomunicaţii.
2
Dispozitive şi sisteme electronice, optoelectronice, fotonice şi informaţionale.
3
Materiale, componente şi dispozitive în electronică şi comunicaţii.
4
Ştiinţa informaţiei şi calculatoarelor.
5
Microsisteme electromecanice şi robotica.
6
Procesarea informaţiei şi produse soft.
7
Metrologia şi tehnica măsurărilor.
8
Tehnologii spaţiale.
9
Tehnologii informaţionale în medicină şi dispozitive pentru medicină.
10
Management şi marketing în telecomunicaţii, electronică şi informatică.
11
Tehnologii moderne de instruire în învăţământul universitar.

 

Moldova

 

 

FIMET SDE Team

 
Chisinau 2015
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional