Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Date de contact

Comitete

Chişinău,  bd. Ştefan cel Mare, 168,

Universitatea Tehnică a Moldovei,

Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii.

MD-2004   Moldova
Tel: 373 22  509-917
Fax: 373 22  509-917


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2019
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional