Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2015

A V-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Date de contact

Comitete

Chişinău,  bd. Ştefan cel Mare, 168,

Universitatea Tehnică a Moldovei,

Facultatea "Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații".

MD-2004   Moldova
Tel: 373 22  235-236
Fax: 373 22  235-236

 

Moldova

 

 

FIMET SDE Team

 
Chisinau 2015
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional