Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2015

A V-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Cerinţe de redactare a lucrărilor

Comitete


Lucrările vor fi prezentate în formatul “*.doc”:

  • format A4, limba: română, engleză, rusă;
  • volum 2 - 6 pagini complete.

Structura referatului trebuie sa corespundă mostrei propuse.


Notă: Adnotarea(Abstract) va fi scrisă în Engleză.

În textul lucrărilor vor fi reflectate: actualitatea temei, scopul lucrării, problemele şi descrierea soluţionării lor, noutatea şi originalitatea rezultatelor obţinute, analiza rezultatelor obţinute.

 

Moldova

 

 

FIMET SDE Team

 
Chisinau 2015
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional