Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Locul de desfăşurare a conferinţei

Comitete

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în incinta
Facultăţii Electronică și Telecomunicații,
Universitatea Tehnică a Moldovei,
Bd. Ştefan cel Mare, 168,
Chişinău,
Republica Moldova

 


Vizualizează harta mărită


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2019
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional