Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2015

A V-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Locul de desfăşurare a conferinţei

Comitete

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în incinta
Facultăţii "Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații",
Universitatea Tehnică a Moldovei,
Bd. Ştefan cel Mare, 168,
Chişinău,
Republica Moldova

 


Vizualizează harta mărită

 

Moldova

 

 

FIMET SDE Team

 
Chisinau 2015
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional