Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Lucrări pe secţiuni

Comitete

Room 1-205

21 May 2015
15.00 – 17.00 


Moderators:         Nicolae Secrieru
                              Tatiana Şestacov

  1. SYSTEM OF ERROR-CORRECTING DECODING BASED ON FPGA, Lazăr D., Grițcov S.,  Ungurean V.,  Sorochin G.
  2. ASPECTS REGARDING THE ATTITUDE CORRECTION FOR SMALL SIZED SATELLITES, USING ELECTRIC MOTORS, Boboc C., Andrei I., Modreanu M., Jula N.
  3. YOUNGER GENERATION INSPIRATION AND MOTIVATION THROUGH EXPOSURE TO SPACE TECHNOLOGY, Secrieru N., Candraman S., Andronic S.
  4. CERCETAREA AMPLASĂRII SENZORULUI DE CÎMP MAGNETIC PE BORDUL SATELITULUI SATUM, Candraman S., Secrieru N.
  5. MODUL CONFIGURABIL DE RECEPȚIE A DATELOR TELEMETRICE SATELITARE, Ilco V., Levineț N.
  6. PROIECTAREA ARHITECTURII SOFTWARE A CALCULATORULUI DE BORD A MICROSATELITULUI SATUM CU AJUTORUL LIMBAJULUI SYSML, Ilco V., Levineț N.
  7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФИЛЬТРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТНЫХ РЕСУРСОВ ВИДЕОКАРТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ СО СПУТНИКА SATUM, Лазэр Д., Капканарь И., Грицков С., Шестакова Т.


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2018
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional