Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Lucrări pe secţiuni

Comitete

Room 1-323

25 May 2018
12.30 – 14.00,
15.00 – 17.00

Moderators:        Dumitru Ciorba   
                              Victor Cojocaru
  1. REALITATEA VIRTUALĂ IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI ÎN ARHITECTURĂ ŞI DESIGN, Gorgan Dumitru, Zaporojan Sergiu, Secrieru Vitalie, Munteanu Eugeniu, Dorogan Andrei
  2. PSEUDO-RING TESTING OF THE FPGA MEMORY USING SOFTWARE NIOS PROCESSOR, Serghei Grițcov, Gherman Sorochin, Tatiana Sestacov
  3. НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСА, ЗАКАЗА УСЛУГ В МОЛДОВЕ, Александр Ялтыченко, Дориан Саранчук
  4. APORTUL CDI ÎN TIC ÎN CONTEXTUL SPECIALIZĂRII INTELIGENTE: PRIORITĂȚI TEMATICE ȘI SERVICII SPECIFICE, Gabriel Neagu
  5. TWEET AUTHOR GENDER IDENTIFICATION, PAN 2016 TASK, Serghei Nicvist, Daria Bogatireva, Victoria Bobicev
  6. СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ МГНОВЕННЫХ СООБЩЕНИЙ С ШИФРОВАНИЕМ ДАННЫХ, Дмитрий Русу, Дориан Саранчук,ТатьянаСкороходова


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2019
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional