Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Lucrări pe secţiuni

Comitete

Room 1 -323

24 May 2018
15.00 – 17.00 

Moderators:        Nicolae Secrieru  
                              Vitalie Chistol
  1. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI EDUCAŢIONALĂ DESFĂŞURATĂ LA PLANETARIUL ŞI OBSERVATORUL ASTRONOMIC DIN CADRUL COMPLEXULUI MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII GALAŢI, OVIDIU TERCU
  2. EDUCATIONAL SPACE MISSIONS OF TUMNANOSAT FAMILY, Ion Bostan, Nicolae  Secrieru, Valentin Ilco, Nicolae Levineț, Viorel Bostan, Sergiu Candraman, Adrian Girscan, Andrei Margarint
  3. ЭФФЕКТ НЕЛОКАЛЬНОЙ СВЯЗИ В МАКРОСИСТЕМАХ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ НАЗЕМНОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 1. МАКРОСИСТЕМА «ОБЪЕКТ-ОБЪЕКТ», Сергей Маслоброд, Марина Андрияшева, Сергей Кернбах, Влад Король
  4. ЭФФЕКТ НЕЛОКАЛЬНОЙ СВЯЗИ В МАКРОСИСТЕМАХ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ НАЗЕМНОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 2. МАКРОСИСТЕМЫ «ФОТО ОБЪЕКТА - ОБЪЕКТ», «ФОТО ОБЪЕКТА+МАТРИЦА - ОБЪЕКТ», Сергей Маслоброд, Марина Андрияшева, Сергей Кернбах, Влад Король
  5. DEZVOLTAREA ASTRONOMIEI ŞI ASTROFIZICII DE LA SFÂRŞITUL SEC. XIX - ÎNCEPUTUL SEC. XX ÎN EUROPA DE VEST ŞI SUA, CU ECOURI ÎN BASARABIA, Holban Ion
  6. МИКРОКОНТРОЛЛЕРНАЯ СИСТЕМА ЛОГИРОВАНИЯ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ, V. Movila, Iu. Colpacovici, E. Belii
  7. SISTEM CU PROCESARE CONCURENTĂ A DATELOR PENTRU CONDUCEREA ROBOŢILOR, Viorica SUDACEVSCHI, Victor ABABII, Silvia MUNTEANU, Ion SAMOIL, Ion BALMUŞ, Radu MELNIC, Gheorghe CEBANU


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2019
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional