Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Lucrări pe secţiuni

Comitete

Room 1-324

20 May 2015
15.00 – 17.00 

Moderators:         Sergiu Dimitrachi
                              Nicolae Bejan

  1. INDIRECT MEASUREMENT OF THE TIME CONSTANT OF PHASE – SHIFTING ELEMENTS FROM RESISTIVE – COAXIAL MICROWIRES, Dimitrachi S., Dimitrachi N.
  2. METERS OF IMPEDANCE WITH SIMULATED RESONANCE, Nicolaev P.
  3. POLAR – COORDINATES IMPEDANCEMETER WITH SIMULATED RESONANCE, Nastas V.
  4. METODE OPTICE DE MĂSURARE A MICROFIRULUI  DIAMETRULUI MIEZULUI ŞI GROSIMII ÎNVELIŞULUI, Valerian D., Munteanu E., Secrieru V., Zaporojan S., Larin V.
  5. ELEMENTE DEFAZOARE DE TIP RC - 0 CU PARAMETRII LOR ELECTRICI ŞI FIZICI ÎMBUNĂTĂŢIŢI, Dimitrachi S., Dimitrachi N., Degteari L., Iov V.
  6. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ СЕТЯХ, Colpacovici Iu., Cleimenov V., Ceban V.


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2018
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional