Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Lucrări pe secţiuni

Comitete

Room 1-321

25 May 2018
12.30 – 14.00 
15.00 – 17.00 

Moderators:        Viorica Sudacevschi  
                              Victoria Bobicev   
  1. FAST ALGORITHMS: A SCIENCE, AN ART, AND A CRAFT, Aleksandr Cariow
  2. APORTUL CDI ÎN TIC ÎN CONTEXTUL SPECIALIZĂRII INTELIGENTE: PRIORITĂȚI TEMATICE ȘI SERVICII SPECIFICE, Gabriel Neagu
  3. ГРИД ТЕХНОЛОГИИ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ, Багинян А. С., Долбилов А. Г., Громова Н. И., Кореньков В. В, Мицын В. В., Пальчик В. В., Стриж Т. А., Трофимов В. В, Войтишин Н. Н.
  4. AN OVERVIEW OF CYBERSECURITY IN THE HEALTHCARE SECTOR, Aurelian Buzdugan
  5. MODELE NEURONALE ȘI FUZZY ÎN PRELUAREA EXPERIENŢEI OPERATORULUI UMAN, Cărbune Viorel,  Calmîcov Igor
  6. INDICELE DEZVOLTĂRII TIC- INDICATOR UNIC AL ANALIZEI NIVELULUI DEZVOLTĂRII TIC ÎN ȚĂRILE DIN ÎNTREAGA LUME, Lucia Gujuman, Lilia Sava, Maria Gujuman
  7. ANALIZA PERFORMANŢELOR SISTEMELOR DE CALCUL PRIN REŢELE PETRI HIBRIDE STOCASTICE APROXIMATIV AGREGATE Guţuleac Emilian, Zaporojan Sergiu, Țurcanu Iurie, Furtuna Andrei
  8. ANALIZA QOS ÎN BAZA GSPN FUZZY A APĂRĂRII PRIN MUTAREA ŢINTELOR DE ATAC A REŢELELOR DE CALCULATOARE, Guţuleac Emilian, Zaporojan Sergiu, Sclifos Alexei, Țurcanu Iurie
  9. METODA CELOR MAI MICI PĂTRATE PENTRU PROBLEMA DE PROGRAMARE PĂTRATICĂ, Istrati Daniela, Moraru Vasile, Zaporojan Sergiu
  10. MATHEMATICAL AND NUMERICAL MODELING OF POLLUTANT TRANSPORT AND DISPERSION PHENOMENA IN AQUATIC SYSTEMS, Marusic Galina, Panaitescu Valeriu, Ciufudean Calin, Tamara Tiholaz


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2019
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional