Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Lucrări pe secţiuni

Comitete

Room 1-324

21 May 2015
15.00 – 17.00 

Moderators:         Emilian Guţuleac
                              Vasile Moraru

  1. FUNCTIONAL LANGUAGE FOR MAP-REDUCE ARCHITECTURE, Malița M., Ștefan G. M.
  2. AN OVERVIEW FOR A HYBRID MODEL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTATIONS, Artiom A., Lyudmila B., Svetlana C., Alexandru C., Ludmila M.
  3. A SECOND ORDER-CONE PROGRAMMING RELAXATION FOR FACILITY LOCATION PROBLEM AND SIMPLE ASSEMBLY LINE BALANCING PROBLEM, Moraru V., Zaporojan S., Cojocari N.
  4. REŢEA DE SENZORI CU ARHITECTURĂ RECONFIGURABILĂ, Ababii V., Podubnii M., Sudacevschi V., Roshchiupkin O.
  5. INTENSIFICAREA CERCETĂRILOR ŞI A PREGĂTIRII CADRELOR ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR – UN IMPERATIV AL TIMPULUI, Holban I., Petrov (Cotun) C.
  6. MODELAREA ŞI VERIFICAREA NODURILOR SENZORIALE WIRELESS PRIN REŢELE PETRI HIBRIDE STOCASTICE, Guţuleac E., Gîrleanu I., Ababii V., Hlopeanicov C.
  7. ALGORITM ITERATIV DE SINTEZĂ A REGULATOARELOR LA OBIECTE CU ANTICIPAŢIE-ÎNTÂRZIERE ŞI FAZĂ NEMINIMĂ, Izvoreanu B., Moraru D., Cojuhari I., Fiodorov I.
  8. ABORDĂRI LA NIVEL NAŢIONAL ŞI REGIONAL ÎN ELABORAREA VIZIUNILOR PRIVIND CDI ÎN TIC - CONTRIBUŢII, REZULTATE, Neagu G.
  9. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОДНОЙ ЛИНЕЙНОЙ СЕТЕВОЙ ЗАДАЧИ ОБРАТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ, Пилипчук Л.А., Пилипчук А.С.


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2018
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional