Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Lucrări pe secţiuni

Comitete

Celebratory Hall  
Room 1-118

21 May 2015
12.30 – 14.00 
15.00 – 17.00 

Moderators:         Leonid Culiuc
                              Veaceslav Ursachi

 1. ANALYSIS OF STATISTICAL MODELING METHODS FOR SMALL-VOLUME SAMPLES, Popukaylo V.
 2. SECOND ORDER COHERENCE AND ITS APPLICATION IN COMMUNICATION, Turcan M.
 3. BIREFRINGENCE IN ZnP2-D48, Stamov I.G., Zalamai V.V., Nemerenco L., Syrbu N.N.
 4. BIREFRINGENCE IN CdGa2S4 CRYSTALS, Tiron A.V., Parvan V.I., Syrbu N.N., Zalamai V.V.
 5. PARTICULARITĂŢILE EFECTELOR OPTICE ÎN ANTIMONIDUL DE GALIU DOPAT CU NICHEL, Gheorghiţă E., Guţuleac L., Mihălache A., Melinte V., Caraman M., Palachi L.
 6. DOPAREA OXIDULUI DE CUPRU PENTRU APLICAŢII SENZORIALE, Ababii N., Postica V., Creţu V., Railean S., Şontea V., Lupan O., Monaico E.
 7. ELECTROCONDUCTIBILITATEA PELICULELOR SUBȚIRI DE CALCOGENURI ÎN BAZĂ DE TELUR CU CONTACTE DIN Au ŞI Ag, Ciobanu M., Țiuleanu D.
 8. EXTINDEREA SUPRAFEŢEI MEMBRANELOR ULTRA-SUBŢIRI ÎN BAZA GAN ÎN PROCESUL DE FABRICARE PRIN UTILIZAREA LITOGRAFIEI CU SARCINĂ DE SUPRAFAŢĂ, Batîri M., Ciobanu V., Branişte T., Monaico E., Tiginyanu I.
 9. SUPRACONDUCTIBILITATEA ÎN MODELUL SHIBA-RUSINOV. EXAMINAREA GAPULUI ENERGETIC, Vladimir M.
 10. ДИНАМИКА ЭКСИТОН-ПОЛЯРИТОНОВ В МИКРОРЕЗОНАТОРЕ, Васильева О.Ф., Хаджи П.И.
 11. ДИНАМИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В УСЛОВИЯХ БОЗЕ–ЭЙНШТЕЙНОВСКОГО КОНДЕНСАТА, Зинган А.П., Хаджи П.И.
 12. ОСОБЕННОСТИ ПРОПУСКАНИЯ УЛЬТРАКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ТОНКОЙ ПЛЕНКОЙ ПОЛУПРОВОДНИКА В УСЛОВИЯХ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЭКСИТОНОВ И БИЭКСИТОНОВ, Corovai A.V.
 13. ПОВЫШЕНИЕ ЭФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕЗАПИСИ ДАННЫХ В ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМУЮ ПАМЯТЬ, Розоринов Г.Н., Брягин О.В., Спивак В.М.
 14. ЭФФЕКТ ШДГ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИТЕЙ Bi, ЛЕГИРОВАННЫХ АКЦЕПТОРНОЙ ПРИМЕСЬЮ Sn, Николаева А.А., Конопко Л.А., Бодюл П.П., Пара Г.И., Ботнарь О.В.


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2018
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional