Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Lucrări pe secţiuni

Comitete

Celebratory Hall
Room 1-118

25 May 2018
12.30 – 14.00
15.00 – 17.00

Moderators:       Leonid Culiuc
                            Veaceslav Ursachi

  1. OBȚINEREA ȘI CARACTERIZAREA FILMELOR SUBȚIRI ÎN SISTEMUL ZnSnO, Vadim Morari, Emil Rusu, Nicolai Curmei, Veaceslav Ursaki, Oana Brâncoveanu, Raluca Mesterca, Calin Moise, Mariana Prodana, Marius Enachescu
  2. MANIFESTARE NEAŞTEPTATĂ CONCOMITENTĂ A SUPRACONDUC-TIBILITĂŢII ŞI FEROMAGNETISMULUI SLAB LA INTERFEŢELE BICRISTALELOR DE Bi ŞI A IZOLATORILOR TOPOLOGICI TRIDIMENSIONALI BiSb, F. M. Muntyanu, V. Chistol, E. P. Condrea
  3.  ОСОБЕННОСТИ  ХАРАКТЕРИСТИК ГЕТЕРОПЕРХОДНЫХ СТРУКТУР НА  КРИСТАЛЛАХ 2-5 С ОКСИДАМИ ИНДИЯ И ОЛОВА, Вячеслав Панасенко, Дмитрий Ткаченко, Иван Стамов, Николай Сырбу
  4.  EFFECT OF CARRIER GAS AND VACUUM ANNEALING ON THE PHYSICAL PROPERTIES OF ZnO THIN FILMS DOPED WITH GALLIUM BY CHEMICAL SPRAY PYROLYSIS, T. Potlog, I. Lungu, V. Botnariuc, S. Raevschi,  L. Gorceac, S. Worasawat, H. Mimura
  5.  PROIECTOR LED  41500 LM, Rusu Nicoleta, Secrieru Vitalie, Munteanu Eugeniu, Gorgan Dumitru, Dorogan Andrei, Tincovan Sergiu
  6.  TEMPERATURE DEPENDENCES OF THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY AND THERMOPOWER IN TTT2I3 CRYSTALS, Ionel Sanduleac, Ion Balmus, Anatolie Casian
  7.  INFLUENCE OF RARE-EARTH IMPURITIES ON OPTICAL PROPERTIES OF As2S3 GLASSES AND KCL CRYSTALS, A. V. Tiron, V. V. Zalamai, M. S. Iovu, N. N. Syrbu
  8. IMPEDANCE CHARACTERIZATION OF Te BASED GAS SENSITIVE FILMS, Dumitru Tsiulyanu, Olga Mocreac
  9.  TRADUCTORI CAPACITIVI INTERDIGITALI DE NO2 BAZAȚI PE TELURIZI STICLOȘI, Dumitru Țiuleanu, Marina Ciobanu


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2019
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional