Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Lucrări pe secţiuni

Comitete

Room 1-214

21 May 2015
12.30 – 14.00
15.00 – 17.00

Moderators:         Vasile Tronciu
                              Ion Avram

  1. NONLINEAR DYNAMICS IN MODE LOCKED LASERS: MODELING, SIMULATIONS AND ANALYSIS, Radziunas M.
  2. CONVERTER STRUCTURE OF TIME-AND-FREQUENCY SIGNALS PARAMETERS INTO CODE OF TWO VARIABLES  ON THE RADIAL-BASED NETWORKS BASIS, Chelebaev S. V., Chelebaeva Y. A.  
  3. LAMPĂ STRADALĂ LED42  POSIBILITATEA ASAMBLARII ÎN RM, Secrieru V., Vieru S., Munteanu E., Dorogan V., Vieru T.
  4. STABILITATEA CIRCUITELOR SELECTIVE PE BAZA CONVERTOARELOR DE IMPEDANȚĂ, Avram I.
  5. MODERNIZAREA SISTEMULUI DE TRACŢIUNE A MOTORULUI DE CURENT CONTINUU PENTRU TROLEIBUZUL ARTICULAT UMZ-T1, Motroi Al., Eşanu V., Nuca I., Olevschi G., Nuca I.
  6. Π-ТЕСТИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ LFSR НА ОСНОВЕ ПРИВОДИМЫХ ПОЛИНОМОВ, Грицков C.
  7. РАЗРАБОТКА CИСТЕМЫ CИМУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ Π-ТЕСТОВ, Грицков C., Лазэр Д., Сорокин Г.
  8. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА БАЗЕ НАНОДИМЕРНОГО КОМПЛЕКСА, Ялтыченко О.В., Канаровский Е.Ю.
  9. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ АРХИВНЫХ ФИЛЬМОКОПИЙ, Гребинь А., Прядко А., Пинчук Л., Гумен Т.


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2018
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional