Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Lucrări pe secţiuni

Comitete

Room 1-215

25 May 2018
12.30 – 14.00,
15.00 – 17.00 

Moderators:        Alexandru Rusu
                             Nicolae Secrieru  
  1. INTEGRAREA WOLFRAM MATHEMATICA CU PLATFORMA DE E-LEARNING MOODLE PENTRU GENERAREA-REZOLVAREA DE ITEMI CU RĂSPUNS DESCHIS, Beldiga Maria, Bragaru Tudor
  2. METODE DE EVALUARE A STUDENŢILOR LA FIZICĂ, Chistol Vitalie, Tronciu Vasile
  3. MIXED E-LEARNING METHODS FOR STUDY THE MODERN ASTRONOMY , Afrodita Liliana BOLDEA
  4. ECONOMIA CUNOAȘTERII ȘI EDUCAREA ANTREPRENORIALĂ A VIITORILOR INGINERI, GOROBIEVSCHI Svetlana
  5. PERSPECTIVELE MANAGEMENTULUI INSTRUIRII ŞI DEZVOLTĂRII PROFESIONALE A PERSONALULUI Lilia Sava
  6. MICROCONTROLERE ȘI MICROSISTEME DE COMANDĂ. BUNE PRACTICI ÎN REALIZAREA CURSURILOR INGINEREȘTI ONLINE,  Nicolae Secrieru, Serghei Andronic, Valentin Pocotilenco, Petru Todos, Adrian Adascaliței
  7. CALCULATORUL INSTRUMENT PRINCIPAL ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE,  Paximadi Elena
  8. ANALIZA TEHNICILOR MODERNE PENTRU ÎNVĂȚAREA RAPIDĂ ȘI EFICIENTĂ, Serafima Sorochin, Lilia Sava,  Goncearu Natalia, Arina Lachi


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2019
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional