Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Lucrări pe secţiuni

Comitete

Room 1-322

21 May 2015
12.30 – 14.00
15.00 – 17.30  

Moderators:         Alexandru Rusu
                              Lucretia Nemerenco

  1. VALIDITY AND RELIABILITY – ASSESSMENT BASIC PRINCIPLES, Șișianu A
  2. RUNNING OER MOOC UNIVERSITY COURSES BY USING MOODLE PLATFORM, Adascalitei A., Secrieru N., Todos P.
  3. INSTRUMENTE DE PROCESARE A LIMBAJULUI NATURAL PENTRU STUDIEREA LIMBILOR STRĂINE, Bobicev V., Carcea L.
  4. DESPRE POSIBILITATEA CUANTIFICĂRII PREGĂTIRII PROFESIONALE A CADRELOR DIDACTICE, Calalb M.
  5. IMPACTUL PROGRAMULUI CISCO NETWORKING ACADEMY ÎN CARIERA INGINERULUI SECOLULUI XXI, Goncearuc A.T., Țurcanu D.N.
  6. CALCULUL INDICELUI DE REFRACȚIE DIN SPECTRELE DE INTERFERENȚĂ, Parvan V.
  7. ÎNVĂŢAREA PRIN CERCETARE A LEGII CONSERVĂRII MOMENTULUI CINETIC, Rusu Al., Gutium S., Popovici A.
  8. LUCRĂRI DE LABORATOR ASISTATE DE CALCULATOR. DETERMINAREA CĂLDURII SPECIFICE A LICHIDELOR ŞI SOLIDELOR, Rusu Al., Pîrţac C., Gutium S.
  9. LUCRĂRI DE LABORATOR ASISTATE DE CALCULATOR. STUDIEREA LEGII CONSERVĂRII ENERGIEI MECANICE LA ROSTOGOLIREA UNEI BILE PE UN ULUC ÎNCLINAT, Rusu Al., Pîrţac C., Gutium S.
  10. КОЛЕБАНИЯ ГРУЗИКА НА ДВУХ ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ ПРУЖИНКАХ, Хаджи П.И., Штацкая Н. С.


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2018
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional