Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Lucrări pe secţiuni

Comitete

Room 1-215

24 May 2018
15.00 – 17.00

Moderators:        Lilia Sava
                              Silvia Gangan
  1. IMPACTUL GLOBALIZĂRII ASUPRA MANAGEMENTULUI ÎNTREPRINDERII  Gangan Silvia
  2. IMACTUL INVESTITIILOR ASUPRA CREȘTERII ECONOMICE, Lucia Gujuman
  3. ÎNTREPRINDEREA VIRTUALĂ-FORMĂ INOVATIVĂ DE ORGANIZARE A MICULUI BUSINESS ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI INFORMAȚIONALE  Jalba Elena, Lilia Sava, Gujuman Lucia, Serafima Sorochin
  4. ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ МИКРОБИЗНЕСА: АКТУАЛЬНОСТЬ И АЛГОРИТМ ВОПЛОЩЕНИЯ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, Серафима Сорокин, Марина Винокурова
  5. EVOLUȚIA MANAGEMENTULUI COSTURILOR, Țurcanu Tatiana
  6. MANAGEMENTUL INOVATIONAL ȘI DIRECȚII DE PERFECȚIONARE ÎN RAMURA DE TELECOMUNICAȚII, Vasilița Maricica, Lilia Sava, Serafima Sorochin, Gujuman Lucia
  7. EXPRESS METHODOLOGY FOR PREDICTING THE EFFECTIVENESS OF PROMOTIONAL ACTIVITIES FOR SMALL BUSINESSES Vinokurova Marina, Sorochina Serafima
  8. CERCETAREA LEAN SIX  SIGMA, Pavel Morozan, Serafima Sorochin, Lilia Sava, Ecaterina Cristea
  9. EVOLUȚIA MANAGEMENTULUI COSTURILOR, Țurcanu Tatiana


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2019
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional