Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Lucrări pe secţiuni

Comitete

Room 1-322

20 May 2015
15.00 – 17.00 

Moderators:         Pavel Nistiriuc
                              Silvia Gangan

  1. FEATURES OF TARIFFS DETERMINATION FOR TELECOMMUNICATIONS SERVICES ON THE BASIS OF THE SIMULATION THE COST OF THEIR PROVIDING, Granaturov V., Kaptur V., Politova I.
  2. IMPACTUL PROCESELOR DE GLOBALIZARE ASUPRA PIEŢELOR NAŢIONALE DE TELECOMUNICAŢII, Gangan S., Mironiuc A., Poliuga D.
  3. DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN PRIN ALOCAREA INVESTIȚIILOR ÎN POTENȚIALUL INTELECTUAL, Sava L., Gujuman L., Sorochin S., Grițco M., Bețivu N.
  4. IMPORTANȚA COMERȚULUI ELECTRONIC ÎN PROCESUL  GLOBALIZĂRII  RAMURII DE TELECOMUNICAȚII ȘI A ECONOMIEI NAȚIONALE, Gujuman L., Sava L.
  5. STRATEGII DE DEZVOLTARE A SECTORULUI TIC AL REPUBLICII MOLDOVA: SITUAȚIA CURENTĂ ȘI PERSPECTIVE, Pulbere V. 
  6. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ РЫНКОВ, Myronyuk A.


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2018
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional