Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Lucrări pe secţiuni

Comitete

Room 1-215

25 May 2018
14.00 – 17.00

Moderators:        Victor Sontea   
                              Victor Vovc
  1. DEZVOLTAREA UNUI SISTEM SUPORT INTELIGENT CLINIC ORIENTAT SPRE TULBURĂRI PSIHICE ȘI DE COMPORTAMENT ÎN EPILEPSIE, Beldiga Alexandru, Bragaru Tudor, Căpățână Gheorghe
  2. CONTROL DYNAMICS OF BIOLOGICAL SYSTEMS UNDER A INFLUENCE OF MILLIMETER RADIATION, Nellu Ciobanu, Natalia Gubceac, Ion Grabovschi, Tatiana Oloinic, Vasile Tronciu
  3. DEVICE FOR CONTROLLED HYPOTHERMIA, Victor P. Cojocaru, Stanislav Groppa, Anatolii S. Sidorenko, Teodor Fedorisin, Rihart Galus, Eugen Niguleanu
  4. IMPACTUL CONEXIUNILOR VERTICALE ASUPRA ARIEI IN INTEGRAREA 3D, Pletea Ionica-Marcela, Şontea Victor, Cojocariu Victor
  5. SPORIREA CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE PRIN ASIGURAREA UNUI NIVEL ÎNALT AL PERFORMANŢELOR ŞI SECURITĂŢII DISPOZITIVELOR MEDICALE, Gorceag Gheorghe
  6. REZULTATE BIOMETRICE  ALE PLANTULELOR DE GRÂU, TOMATE ȘI BUSUIOC ÎN REZULTATUL IRADIERII CU UNDE GSM ȘI 3G, Gubceac Natalia, Lazar Gabriel
  7. DISPOZITIV PENTRU FOTOTERAPIE CU LUMINĂ POLARIZATĂ NECOERENTĂ, Iurie Nica, Valeriu Cebotari, Leonid Pogorelischi, Aurel Saulea, Serghei Zavrajnîi
  8. EFICIENȚA UTILIZĂRII DISPOZITIVELOR MEDICALE ÎN IMSP  INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI, Gladun Sergiu, Șontea Victor, Pîslaru Corneliu
  9. EVALUAREA TEHNOLOGIILOR DE SĂNĂTATE, Șontea VICTOR, Timotin PAVEL
  10. RATIONALE OF OUTPUT PARAMETERS FOR LOWER ESOPHAGEAL SPHINCTER STIMULATOR, Ungureanu S., Sontea V., Vidiborschii V., Sipitco N., Fosa D.
  11. PERFECȚIONAREA MATERIALELOR DIDACTICE PENTRU PREDAREA DISCIPLINELOR MEDICOBIOLOGICE ÎN CADRUL MASTERATULUI DE INGINERIE BIOMEDICALĂ LA UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN MOLDOVA, Victor Vovc, Svetlana Lozovanu, Nellu Ciobanu, Tudor Beșleagă, Andrei Ganenco, Adrian Lupușor, Viorica Tonu, Natalia Gubceac, Victor Șontea


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2018
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional