Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Lucrări pe secţiuni

Comitete

Room 1-318

24 May 2018
15.00 – 17.00

Moderators:        Nicolae Bejan
                             Petru Bogatencov  
 
  1. FIABILITATEA ECHIPAMENTULUI REŢELELOR DE COMUNICAŢII, Alexei Anatolie
  2. SURSĂ DE ALIMENTARE ÎN CURENT CONTINUU CU PROTECȚIE LA SCURTCIRCUIT, Bejan Nicolae, Dîrzu Florentin, Brunchi Ion
  3. OPTIMIZAREA RUTELOR DE TRANSMISIUNE A DATELOR ÎN REȚELELE DE COMUNICAȚII PRIN INTERMEDIUL ALGORITMULUI LUI FORD, Andrei Chihai, Dinu Ţurcanu, Nicolae Bejan, Lachi Arina, Ion Nistiriuc, Natalia Sharma Popovici, Pavel V. Nistiriuc
  4. OPTIMIZAREA TRANSFERULUI DE INFORMAȚIE ÎN REȚELELE DE COMUNICAȚII CU NODURI INTERMEDIARE, Ana Nistiriuc
  5. UTILIZAREA ALGORITMULUI DIJKSTRA PENTRU DETERMINAREA RUTELOR DE VALOARE MINIMĂ ÎN REȚELE DE COMUNICAȚII, Ana Nistiriuc, Victor Ababii, Andrei Chihai, Dinu Ţurcanu, Nicolae Bejan, Anatol Alexei, Ion Nistiriuc, Natalia Sharma Popovici, Pavel V. Nistiriuc
  6. DETERMINAREA RATEI MAXIME DE TRANSFER A INFORMAȚIEI DINTRE DOUĂ NODURI ALEATORII ALE REŢELEI DE COMUNICAŢII, Ana Nistiriuc, Victor Ababii, Andrei Chihai, Dinu Ţurcanu, Nicolae Bejan, Anatol Alexei, Ion Nistiriuc, Natalia Sharma Popovici, Pavel V.Nistiriuc
  7. REPREZENTAREA EFICIENTĂ A SURSEI DE DATE ÎN REŢEAUA DE COMUNICAŢII, Ana Nistiriuc, Victor Ababii, Andrei Chihai, Dinu Ţurcanu, Nicolae Bejan, Anatol Alexei, Ion Nistiriuc, Natalia Sharma Popovici, Pavel V.Nistiriuc
  8. SISTEM DE DETECȚIE ȘI PREVENIREA INTRUZIUNILOR ÎN REȚELE INFORMAȚIONALE, Andrei ȘESTACOV


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2019
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional