Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2015

A V-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Sesiunea de postere

Comitete

Room 1-101

21 May 2015
11.30 – 12.30

Moderators:     Ion Avram
                          Vasile Tronciu

  1. EFFICIENT AND FLEXIBLE LIVE STREAMING FROM TELESCOPE, Barbovschi A., Margarint A.
  2. AUTOMATION OF SATELLITE TRACKING FOR WORLDWIDE GROUND STATIONS, Barbovschi A., Margarint A.
  3. ПУТИ ЭФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИИ, Polyuha D., Polyuha V.

 

Moldova

 

 

FIMET SDE Team

 
Chisinau 2015
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional