Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Sesiunea de postere

Comitete

Room 1-101

25 May 2018
11.30 – 12.30

Moderators:    Ion Avram
                         Valentin Pocotilenco

 1. BROAD BAND LUMINESCENCE OF Β-ZnP2 SINGLE CRYSTALS, A. Mitioglu, V. Morozova, L. Kulyuk
 2. РАСПОЗНАВАНИЕ СПАМ-ПИСЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ C ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ, Алёна Фёдорова, Дориан Саранчук
 3. CHARACTERIZAREA FIBRELOR OPTICE:  METODA CÂMPULUI INDEPĂRTAT ŞI METODA CÂMPULUI APROPIAT, Andrieş D. I., Borsciov V. I.
 4. FENOMENUL DE RECOMBINARE IRADIAȚIONALĂ ÎN COMPUȘII TIOINDAȚILOR DE ZINC LA EXCITAREA CU RAZE X ȘI ELECTRONI ACCELERAȚI, Aramă E., Pîntea V.
 5. SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE - PILON DE BAZĂ AL SIGURANȚEI INFORMAȚIONALE, Colun Tatiana
 6. АНГАРМОНИЧЕСКИЕ БЛОХОВСКИЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ В КАПЛЕРЕ ИЗ ДВУХ МАССИВОВ СВЕТОВОДОВ, О. В. Коровай, Д. А. Марков
 7. QUASISURFACE NONLINEAR NONSYMMETRIC WAVES IN SYMMETRIC THREE–LAYER STRUCTURE WITH LEFT-HANDED FILM, O.V. Korovai, A.V. Corovai, P.I. Khadzhi
 8. ANALIZA MODELELOR DE DETECȚIE A INTRUZIUNILOR MODERNE, Lachi Arina, Sorochin Serafima
 9. НЕЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ СОСТАВНОГО ЛИНЕЙНОГО ПРУЖИННОГО  ОСЦИЛЛЯТОРА, Хаджи Петр Иванович, Штацкая Наталья Сергеевна
 10. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ, НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ARDUINO, Дмитрий Зубенко, Дориан Саранчук, Александр Романенко
 11. КОНВЕРТЕР ИНТЕРФЕЙСОВ IEEE 1394 – RS422, V. Movila, Iu. Colpacovici, E. Belii
 12. UTILIZAREA METODEI REZONANȚEI SIMULATE LA MĂSURAREA IMPEDANȚEI LICHIDELOR, Nastas Vitalie, Nicolaev Pavel, Kazak Artur
 13. KINETICS OF CASCADE PHOTOLUMINESCENCE OF EXCITON COMPLEXES IN CDSE/CDS/CDZNS QUANTUM DOTS, I. I. Dobynde, V. I. Pavlenko, and I. V. Beloussov, D. I. Ozol
 14. SYNTHESIS OF AG-DOPED ZNO NANOSTRUCTURED FILMS FOR UV PHOTODETECTORS, Postica Vasile
 15. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЖИМА ЛЕТНИХ СУММ ОСАДКОВ ПО ДАННЫМ МЕТЕОСТАНЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В РАЙОНЕ МНОГОЛЕТНИХ ПРОТИВОГРАДОВЫХ РАБОТ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА, Е. И. Потапов, Е. А. Засавицкий
 16. ДИНАМИКА ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОСЦИЛЛЯЦИЙ ПОЛЯРИТОНОВ В МИКРОРЕЗОНАТОРЕ, Васильева О. Ф., Зинган А. П., Хаджи П. И.
 17. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ РЕЖИМАМИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СЛОЕВ В КВАЗИЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ, Э. А. Сенокосов, А. А. Жданов, В. И. Чукита
 18. ОПТИЧЕСКИЕ АНГАРМОНИЧЕСКИЕ БЛОХОВСКИЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ В МАССИВЕ СВЕТОВОДОВ, О. В. Коровай, А. П. Круковский
 19. CORELAȚII CUANTICE ÎNTRE ATOMI PLASAȚI ÎN CAVITĂȚI OPTICE CUPLATE, Bazgan Sergiu
 20. UTILIZAREA SISTEMELOR DE OPERARE PENTRU CALCULATOARE PERSONALE, Serafima Sorochin, Arina Lachi, Cuiban Mihai, Lilia Sava
 21. LIMBAJUL TELEVIZAT – EXPRESIE A MIJLOACELOR TEHNICE DE COMUNICARE, Dumbrăveanu Andrei
 22. TEHNOLOGIILE REPORTERICEŞTI SINCRONIZATE LA PERFORMANŢELE TEHNICE, Boris PARFENTIEV
 23. RADIOUL ONLINE: COMPONENTA UMANĂ ŞI TEHNICĂ, Mariana MARCU


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2019
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional