Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2015

A V-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Sesiunea de postere

Comitete

Room 1-101

21 May 2015
11.30 – 12.30

Moderators:     Ion Avram
                          Vasile Tronciu

  1. ON E-INFRASTRUCTURE FOR SSO IN R&D AND EDUCATION  ORGANIZATIONS OF REPUBLIC OF MOLDOVA, Rusu A., Rusu E.
  2. ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIC DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITĂŢII, Hlopeanicov C., Safonov Gh.
  3. APLICAREA METODELOR NUMERICE DE INTERPOLARE A FUNCŢIILOR ÎN MICROSOFT EXCEL, Ţîcău V.

 

Moldova

 

 

FIMET SDE Team

 
Chisinau 2015
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional