Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Sesiunea de postere

Comitete

Room 1-101

21 May 2015
11.30 – 12.30

Moderators:     Ion Avram
                          Vasile Tronciu

 1. ANTICIPATED SYNCHRONIZATION OF DFB LASERS WITH PASSIVE DISPERSIVE SECTION, Ciobanu N., Rusu S.S., Tronciu V.Z.
 2. STATIONARY STATES OF EXTERNAL CAVITY DIODE LASER, Tronciu V.Z., Radziunas M., Wenze H.
 3. CHAOS BASED COMMUNICATION OF MULTI SECTION SEMICONDUCTOR LASERS WITH AN AIR GAP, Antohi I., Sanduta S., Rusu S.S., Tronciu V.Z.
 4. DYNAMICS OF QUANTUM DOTS LASERS UNDER THE INFLUENCE OF DOUBLE CAVITY EXTERNAL OPTICAL FEEDBACK, Sanduta A., Rusu S.S., Tronciu V.Z.
 5. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND INTEROPERABILITATEA SEMANTICĂ ÎN SISTEMELE DE E-GUVERNARE, Grecu M.
 6. ALGORITHMIC COMPLEXITY OF PSEUDO-RING TESTING FOR STUCK-AT FAULTS, Grițcov S
 7. UTILIZAREA SISTEMULUI DE SINCRONIZARE EXTERIOARĂ PENTRU SPORIREA STABILITĂȚII LA ZGOMOT ÎN CAZUL METODEI HOMODINE DE RECEPȚIE A SEMNALELOR OPTICE, Chihai A.G., Nistiriuc A.P., Bejan N.P., Iazlovețchi M.L., Baxan L.V.,  Nistiriuc P.V., Sharma Popovici N., Drăguțan N., Russu G.
 8. UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ÎN ANALIZA ȘI CONTROLUL CALITĂȚII PROCESULUI DE PRODUCȚIE A  CAFELEI „ESPRESSO”, Țurcanu A., Nuca I.
 9. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СВОЙСТВА В РАЗМЕРНООГРАНИЧЕННЫХ ОБЪЕКТАХ Bi0,88Sb0,12., Popov I.,  A.
 10. MИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР (DAWTS) ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО СБОРА ИНФОРМАЦИИ С ДАТЧИКОВ, Смыслов В., Якунин В., Белоцерковский И., Якунин А.
 11. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛУПРОВОДНИКОВ, Демиденко И.В.


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2018
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional