Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Sesiunea de postere

Comitete

Room 1-101

21 May 2015
11.30 – 12.30

Moderators:     Ion Avram
                          Vasile Tronciu

  1. ESTIMAREA CALITĂȚII DE TRANSMISIUNE A INFORMAȚIEI ÎN SISTEMELE DE RADIOCOMUNICAȚII ȘI STIFO, Chihai A.G., Nistiriuc A.P., Bejan N.P., Iazlovețchi M.L., Baxan L.V., Nistiriuc P.V., Sharma Popovici N., Draguțan N., Russu G.
  2. DESPRE FIABILITATEA HARDWARE A REȚELEI DE COMUNICAȚII MPLS, Țurcanu D.N, Nistiriuc P.P, Alexei A.S, Finciuc S.I., Chihai A.G., Russu G.V.
  3. ELABORAREA MODELULUI FIABILITĂȚII PENTRU  REȚELELE DE COMUNICAȚII, Țurcanu D.N., Nistiriuc P.P., Alexei A.S., Finciuc S.I., Chihai A.G., Russu G.V., Nistiriuc I.V.


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2018
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional